Generasies van
hoop en lig.

Na afloop van ’n eeu se betekenisvolle bestaan, lê die uitdaging daarin om volhoubaar hierop voort te bou. Een van ons grootste uitdagings bly steeds om projekte slegs met die inkomste uit ouerbydraes te finansier. In aanvulling tot die skool se ontwikkelings- en instandhoudingskapitaal speel die Affie 100 Fonds ‘n kardinale rol.

Die visie van die
Affie 100 fonds

vision

Om die verkryging en instandhouding van wêreldklaspersoneel en -fasiliteite te verseker.

vision

Om die skool se rol as ‘n leier in die verskaffing van Afrikaansmediumonderrig in die algemeen te bevorder.

vision

Om ’n hulpfonds op te bou ten bate van huidige en toekomstige leerlinge, asook behoeftige kinders binne die gemeenskap.

vision

Om ’n gebeurlikheidsfonds op te bou ten einde ons Affie-waardestelsel in stand te hou.

Ons projekte

Die Affie 100 Fonds ondersteun ’n verskeidenheid projekte
wat bydra tot die behoud en die bevordering van die skool en belanghebbendes.

AFFIE 100 FONDS

Die Affie 100 Fonds algemene fondse dra by tot die behoud en bevordering van die skool en belanghebbendes. ‘n Belegging in ons kinders en in ons toekoms.

Raak Betrokke

PROJEK 360

Met Projek 360 word sosiaal en maatskaplike ondersteuning aan leerlinge gebied. Die projek staan op twee bene:

  • Hulp aan behoewende Affie-seuns, en
  • Hulp aan leerlinge van ander skole binne die Affie-gemeenskap.

Raak Betrokke

GEBEURLIKHEIDSFONDS

Die gebeurlikheidsfonds word aangewend om die waardes, visie en oogmerke wat eie aan die Affie-gemeenskap is, vol te hou en verder uit te bou.

Raak Betrokke

INFRASTRUKTUUR

Om infrastruktuurprojekte van die Afrikaanse Hoër Seunskool te ondersteun. Dit sluit huidige projekte, toekomstige projekte, asook ontwikkeling buite die skoolterrein in.

Raak Betrokke

’n Ervare trustee span

Die Affie100-trustees bestaan uit ’n span met uitmuntende kennis,
ervaring en ’n diep begeerte om die skool se belange te bevorder.

Omri van Zyl

Matriek AHS,1990. Gekwalifiseerde prokureur met die grade BA (Regte) en LLB (cum laude), MBA asook kwalifikasies in projekbestuur, misdaadintelligensie en besigheidsontwikkeling.

Eberhard Bertelsmann

Oudregter Matriek AHS, 1964 BA (Regte) Universiteit Stellenbosch, 1968 LLB (Unisa), 1971

Bernard du Plessis

Uitvoerende hoof: Voyanti Matriek AHS (1984) UP (1985-1988) – CA(SA), BComm Rek (Honneurs), en (1992-1993) MCom(Belasting)

Ehrhard Fürstenburg

Advokaat Matriek AHS, 2001 BCom Regte, LLB en LLM Belasting (Universiteit van Pretoria)

’n Belegging in die Affie 100 Fonds is ’n belegging in ons kinders en in ons toekoms.

’n Nalatenskap van hoop.

Raak Betrokke